درباره من

زندگینامه دکتر حسن ماسالی

در تاریخ  نهم فوریه 1936 در ماسال – تالش – گیلان متولد شده است . در زمان حکومت دکتر مصدق به مسائل سیاسی علاقمند شد و از پشتیبانان مصدق و طرفداران مصدق محسوب میشود.

در سال 1958 برای ادامه تحصیل به آلمان سفر کرد و از سال 1960 در  شکل گیری فدراسیون محصلین و دانشجویان ایرانی در آلمان فدرال و برلین غربی، همچنین در شکل گیری کنفدراسیون  جهانی محصلین و دانشجویان ایران  شرکت جست. ابتدا به عنوان دبیر فدراسیون دانشجویان ایرانی در آلمان غربی و سپس پنج بار به عنوان دبیر کنفدراسیون محصلین و دانشجویان ایران انتخاب شد.

در سال 1970 به اتفاق عده ای از یاران خود، جبهه ملی ایران در خاورمیانه را بوجود آورد. و همزمان "گروه اتحاد کمونیستی" را تشکیل دادند، که این تشکیلات بعداً به نام سازمان "وحدت کمونیستی ایران" ادامه فعالیت داد.
در سال 1961 در تاسیس سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا نقش فعالی ایفا کرد و تا سال 1970 در کادر رهبری این تشکیلات قرار داشت.
از سال 1970 ، فعالیت های خود را در منطقه خاورمیانه و کشورهای همجوار ایران متمرکز ساخت و بطور اخص با سازمان ها و رهبران جنبش انقلابی فلسطین، ظفار، یمن جنوبی، همکاری بعمل آورد و با گروه های انقلابی ایران، بطور اخص با گروه احمد زاده – پویان و سازمان چریک های فدائی خلق ایران همکاری بعمل آورد .
همزمان با بر گزاری "جشن دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهی"، کوشش بعمل آورد که از طریق افغانستان وارد ایران شود و به مسعود احمد زاده  بپیوندد. اما پس ازدرگیری مسلحانه در سیاهکل و در تهران، مسعود و مجید احمد زاده دستگیر شدند و برنامه ورود حسن ماسالی به داخل کشور بطور موقت ملغی گردید.

در سال 1357 ، هنگام زمامداری  جمشید آموزگار، حسن ماسالی مخفیانه وارد ایران شد تا تشکیلات مستقل "سازمان وحدت کمونیستی" را در ایران سازماندهی کند و به مبارزات خود علیه رژیم شاه ادامه دهد.

در سال 1352، ارتباط با سازمان چریک های فدائی خلق دوباره برقرار گردید و از طرف گروه "اتحاد کمونیستی" ، منوچهر حامدی در سال 1353 مخفیانه وارد ایران شد تا در "پروسه تجانس" و اتحاد  با سازمان چریک های فدائی خلق  شرکت داشته باشد.

 

پس از فروپاشی رژیم شاه، درسال 1357 علنی شد. در سال 1358 از طرف مردم تالش نامزد نمایندگی در مجلس شورایملی گردید و با اکثریت آرا انتخاب شد. اما بعلت انتقاداتی که از رژیم خمینی بعمل آورده بود، ابتدا دستگیر شد ، اما با قید ضمانت بطور موقت آزاد گردید.

کتاب ها

مصاحبه ها

اسناد

کنفرانس حقوق بشر در آلمان


 

اسناد برگرفته از باختر امروز

پیشنهادات

دیدگاه و پیشنهادات دکتر ماسالی

پیشنهادات برای ایران، خاورمیانه و آسیای مرکزی

پیشنهادات ـ پایه گروه های تروریستی

پیشنهادات در مورد سیاست خارجی آمریکا

Contact

Email: massali@aol.com

Phone: 301-792-3370

Address: P.O. Box 60735 Potomac, MD 20859 USA